Servicii de calitate pentru Galati – Oras  European

Managementul  de  vârf  Serviciul Public Ecosal :

 

          Se angajează să respecte prevederile legale şi de reglementare şi cerinţele de calitate,mediu,sănătate şi securitate în muncă conform standardelor de referinţă, să satisfacă cerinţele şi aşteptările clienţilor săi.

          Recunoaşte că Sistemul de Management Integrat este o prioritate de vârf şi un factor determinant pentru dezvoltarea durabilă şi stabilirea unor politici,programe şi practici pentru conducerea proceselor şi activităţilor pe care le desfăşoară, într-o manieră de respect faţă de calitate,mediu,sănătate şi securitate în muncă.

          Garantează asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor generale stabilite în declaraţii de politici în domeniul calităţii,mediului sănătăţii şi securităţii în muncă.

             

          A definit pentru salariaţii săi responsabilităţi şi atribuţii corespunzătoare declaraţiilor de politici şi îndeplinirii obiectivelor generale stabilite.           

          De asemenea prin angajamentul nostru dorim să asigurăm de :          - stabilirea,promovarea şi continua analiză a politicii în domeniul calităţii,mediului,sănătăţii şi securităţii în muncă;             

- stabilirea la timp şi în condiţii pragmatice a obiectivelor generale şi specifice;

- conducerea nemijlocită a analizelor managementului.

 

 

© 2001 - 2012 Serviciul Public Ecosal Galati