SERVICIUL COMERCIAL

Pentru societatea in care traim, intretinerea curateniei si colectarea deseurilor a devenit o necesitate si o obligatie legislativa in acelasi timp.

Pentru încheierea contractului de salubritate sunt necesare copii dupa următoarele documente:

 • Certificat de inregistrare;
 • Certificat in scopuri de TVA;
 • Act Constitutiv/Statut societate;
 • Contract inchiriere/comodat/proprietate al spatiului;
 • Certificat constatator punct de lucru;
 • Actul de identitate al administratorului;
 • Imputernicire pentru persoana care semneaza contractul (daca este cazul);
 • Stampila societatii;
 • Schita amplasament punct de lucru.

Serviciile oferite in cadrul serviciului comercial includ:

 • colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale si selective de la agentii economici si institutii publice;
 • colectarea si transportul deseurilor inerte (rezultate din constructii si demolari) provenite de la populatie si agentii economici, in limita capacitatii de utilizare si depozitare in cadrul depozitului de deseuri nepericuloase;
 • colectarea si transportul deseurilor voluminoase provenite de la populatie si agentii economici (mobila, deseuri electrice si electronice);
 • inchirierea recipientelor cu capacitate de: 240 litri, 1,1 mc, 5,5 mc, 12 mc, 20-23 mc;
 • maturat mecanizat (in urma primirii unei comenzi);
 • livrare compost

Activitatea de colectare deseuri reciclabile se realizeaza pentru urmatoarele tipuri de deseuri: hartie/carton, PET, metal, aluminiu, ambalaje de sticla.

Colectarea deseurilor reciclabile la agentii economici si institutii publice se fac din recipiente destinate în acest scop, achiziţionate de utilizator, sau prin alte modalitati acceptate de comun acord, in ziua stabilita sau la solicitare.

Transportul deseurilor reciclabile se realizeaza cu autovehicule specializate la statia de sortare.

Factura de salubritate
Facturile se pot achita la reprezentantii nostri din teren (casieri - incasatori), la casieria unitatii sau prin banca in contul RO82TREZ30621G330800 XXXX deschis la Trezoreria Galati, CIF RO23973046

Cerere factura electronica
Clientii SP Ecosal pot opta pentru primirea facturii de salubritate doar in format electronic.
Serviciul de facturare electronica asigura emiterea si distribuirea facturilor electronic, inlocuind procesul similar desfasurat pe suport hartie.
Pentru primirea facturii numai in format electronic, utilizatorul trebuie sa completeze o cerere care poate fi trimisa si pe fax la numarul: 0236322727, 0236411197 sau pe e-mail la adresa office@ecosalgl.ro, comercial@ecosalgl.ro.

Cerere modificare/ suspendare / reziliere contract
In cazul rezilierii contractului, titularul de contract va inainta o cerere adresata conducerii SP Ecosal, in care se va specifica motivul.
Solicitarea trebuie depusa dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate SP Ecosal.
Suspendarea contractului pe o anumita perioada poate fi solicitata in aceleasi conditii ca cele prevazute pentru rezilierea contractului.

TARIFE - anul 2019

ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ Lei/UM TARIF fără TVA
Cântărire – program normal cântărire 2,66
Cântărire – sâmbătă, duminică și sărbători legale cântărire 3,3
Colectare, transport și depozitare deșeuri municipale mc 77,75
Compost tona 130,53
Depozitare în rampă a deșeurilor municipale mc 28,35
Deservire muncitor ora 15,4
Închiriat benă 23 mc buc 144,88
Închiriat cisterna ora 177,23
Închiriat container 5,5 mc lună/buc 90,98
Închiriat eurocontainer 1,1 mc lună/buc 50,71
Închiriat incarcator frontal ora 185,09
Închiriat matura mecanica ora 187,61
Închiriat PRB ora 77,22
Închiriat pubelă 240 litri lună/buc 12,07
Livrare compost tona 130,53
Transport + depozitare moloz – peste 1 mc mc 108,06
Transport + depozitare moloz – sub 1 mc mc 128,39

Program relatii cu publicul
casierie si incheiere contracte:
Luni – Vineri : 800 - 1530

Program relatii cu publicul
casierie si incheiere contracte:
Luni – Vineri : 800 - 1530