Serviciile noastre/Tarife

SERVICIILE NOASTRE/ TARIFE :

I. Serviciul de salubrizare:

 • precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special;
 • sortarea deșeurilor municipale;
 • depozitarea controlată a deșeurilor municipale;
 • măturatul, spălatul, stropirea și intreținerea căilor publice;
 • curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora, precum și servicii de ecarisaj;
 • colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice, etc.);
 • colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;
 • colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală;
 • dezinsecția, dezinfecția și deratizarea;
 • tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
 • demontarea (dezansamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 • recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 • comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
 • alte activități de curățenie.
 • II. Serviciul de administrare a domeniului public:

 • amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;
 • asigurarea funcționalității, întreținerea și repararea fântânilor arteziene și a cișmelelor stradale;
 • curățarea chimică a placajelor din travertin de graffiti;
 • desființarea împrejmuirilor și demolarea construcțiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați;
 • optimizarea și organizarea circulației rutiere și pietonale;
 • conservarea, întreținerea și repararea monumentelor de for public aflate pe domeniul public al municipiului Galați;
 • administrarea drumurilor și străzilor – repararea și întreținerea străzilor;
 • montarea mobilierului stradal;
 • semaforizare.
 •  

  III. Alte servicii:

 • dotarea gratuită cu eurocontainere, pubele și containere a asociațiilor de locatari/proprietari;
 • închirieri recipienți de colectare pentru beneficiari;
 • combaterea depozitelor de deșeuri necontrolate;
 • închiriere utilaje pentru încărcat și transportat deșeuri din construcții.
 •  

  TARIFE 2019

  ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ Lei/UM TARIF fără TVA TARIF cu TVA
  Cântărire – program normal cântărire 2,83 3,37
  Cântărire – sâmbătă, duminică şi sărbători legale cântărire 3,51 4,18
  Colectare, transport şi depozitare deşeuri municipale mc 131,66 156,68
  Compost tonă 179,2 213,25
  Depozitare în rampă a deşeurilor municipale mc 55,26 65,76
  Deservire muncitor oră 25,79 30,69
  Închiriat benă 23 mc buc 152,63 181,63
  Închiriat pubelă 240 litri lună/buc 12,72 15,14
  Închiriat container 5,5 mc lună/buc 96,87 115,28
  Închiriat container 12 mc lună/buc 235,86 280,67
  Închiriat eurocontainer 1,1 mc lună/buc 53,42 63,57
  Închiriat cisternă oră 186,71 222,18
  Închiriat incarcator frontal oră 194,99 232,04
  Închiriat matură mecanică oră 197,65 235,20
  Transport + depozitare moloz – peste 1 mc mc 113,68 135,28
  Transport + depozitare moloz – sub 1 mc mc 135,09 160,76

  ANUNT

  Serviciul Public ECOSAL Galati aduce la cunostinta agentilor economici si a institutiilor publice din municipiul Galati, majorarea tarifelor pentru serviciile prestate, incepand cu luna  aprilie 2018, conform HCL  39/31.01.2019 emis de Consiliul Local al municipiului Galati.

  logo-default

  SP Ecosal Galati

  Copyright © 2018 Serviciul Public Ecosal Galati. Toate drepturile rezervate.