Anunt de participare: Atribuirea contractului pentru Servicii de Spalatorie auto

Anunt de participare: Atribuirea contractului pentru Servicii de Spalatorie auto

 Anuntul de participare poate fi vizualizat aici:  anunt de participare.

 

Documente atasate:

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  -Download

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUAŢIILE DE EXCLUDERE PREVĂZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016   - Download

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016  - Download

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016    - Download

FISA DE INFORMAŢII GENERALE-    Download

FORMULARUL 5: FORMULAR DE OFERTĂ   - Download

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE MUNCA, DE PROTECŢIE A MUNCII, PSI, MEDIU SI SOCIAL  - Download

logo-default

SP Ecosal Galati

Copyright © 2018 Serviciul Public Ecosal Galati. Toate drepturile rezervate.