SERVICIUL COMERCIAL

Pentru societatea in care traim, intretinerea curateniei si colectarea deseurilor a devenit o necesitate si o obligatie legislativa in acelasi timp. Pentru întocmirea contractului de salubritate documentele necesare pot fi transmise pe adresa de email comercial@ecosalgl.ro, sau pot fi depuse la sediul SP ECOSAL GALATI, FOTOCOPII dupa următoarele documente:
 • Certificat de inregistrare;
 • Certificat in scopuri de TVA;
 • Act Constitutiv/Statut societate (prima si ultima pagina);
 • Contract inchiriere/comodat/proprietate al spatiului;
 • Certificat constatator punct de lucru;
 • Autorizatia de mediu (daca este cazul);
 • Actul de identitate al administratorului;
 • Imputernicire pentru persoana care semneaza contractul (daca este cazul);
 • Stampila societatii;
 • Schita amplasament punct de lucru.

Serviciile oferite in cadrul serviciului comercial includ:

 • colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale si selective de la agentii economici si institutii publice;
 • colectarea si transportul deseurilor inerte (rezultate din constructii si demolari) provenite de la populatie si agentii economici, in limita capacitatii de utilizare si depozitare in cadrul depozitului de deseuri nepericuloase;
 • colectarea si transportul deseurilor voluminoase provenite de la populatie si agentii economici (mobila, deseuri electrice si electronice);
 • inchirierea recipientelor cu capacitate de: 240 litri, 1,1 mc, 5,5 mc, 12 mc, 20-23 mc;
 • maturat mecanizat (in urma primirii unei comenzi);
 • livrare compost
Activitatea de colectare deseuri reciclabile se realizeaza pentru urmatoarele tipuri de deseuri: hartie/carton, PET, metal, aluminiu, ambalaje de sticla. Colectarea deseurilor reciclabile la agentii economici si institutii publice se fac din recipiente destinate în acest scop, achiziţionate de utilizator, sau prin alte modalitati acceptate de comun acord, in ziua stabilita sau la solicitare. Transportul deseurilor reciclabile se realizeaza cu autovehicule specializate la statia de sortare. Factura de salubritate Facturile se pot achita la reprezentantii nostri din teren (casieri - incasatori), la casieria unitatii sau prin banca in contul RO82TREZ30621G330800 XXXX deschis la Trezoreria Galati, CIF RO23973046 Cerere factura electronica Clientii SP Ecosal pot opta pentru primirea facturii de salubritate doar in format electronic. Serviciul de facturare electronica asigura emiterea si distribuirea facturilor electronic, inlocuind procesul similar desfasurat pe suport hartie. Pentru primirea facturii numai in format electronic, utilizatorul trebuie sa completeze o cerere care poate fi trimisa si pe fax la numarul: 0236322727, 0236411197 sau pe e-mail la adresa office@ecosalgl.ro, comercial@ecosalgl.ro. Cerere modificare/ suspendare / reziliere contract In cazul rezilierii contractului, titularul de contract va inainta o cerere adresata conducerii SP Ecosal, in care se va specifica motivul. Solicitarea trebuie depusa dupa achitarea la zi a tuturor debitelor datorate SP Ecosal. Suspendarea contractului pe o anumita perioada poate fi solicitata in aceleasi conditii ca cele prevazute pentru rezilierea contractului.

TARIFE 

pentru anul 2024

 
ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ Lei/UM TARIF fără TVA TARIF cu TVA
Cântărire – program normal cântărire 2.83 3.37
Cântărire – sâmbătă, duminică și sărbători legale cântărire 3.51 4.18
Colectare, transport și depozitare deșeuri municipale * mc 154.42 183.76
Colectarea separată și transportul separat al biodeșeurilor (vegetal) mc 105.11 125.08
Contribuția pentru economia circulară  (taxă) mc 56.00 56.00
Compost tonă 150.59 179.20
Depozitare în rampă a deșeurilor municipale * mc 53.47 63.63
Deservire muncitor oră 25.79 30.69
Închiriat benă 23 mc buc 152.63 181.63
Închiriat pubelă 240 litri lună/buc 12.72 15.14
Închiriat container 5,5 mc lună/buc 96.87 115.28
Închiriat container 12 mc lună/buc 235.86 280.67
Închiriat eurocontainer 1,1 mc lună/buc 53.42 63.57
Închiriat cisternă oră 186.71 222.18
Închiriat incarcator frontal oră 194.99 232.04
Închiriat matură mecanică oră 197.65 235.20
Transport + depozitare moloz – peste 1 mc mc 113.68 135.28
Transport + depozitare moloz – sub 1 mc mc 135.09 160.76
  NOTA * La tariful pentru activitatea de colectare, transport și depozitare deșeuri municipale se va adăuga și valoarea contribuţiei pentru economia circulară pentru deşeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare,evidențiată separat pe factură și virată către Fondul de Mediu.

Program relatii cu publicul casierie si incheiere contracte: Luni – Vineri : 800 - 1530