Salubrizare

Activitatea de salubrizare stradala consta in salubrizarea carosabilului si a trotuarelor: maturat manual sau mecanizat, intretinere strazi, curatat rigole manual, stropit carosabil, dezapezire manuala si mecanizata a intersectiilor, cailor de acces public si a institutiilor publice si asigurarea materialului antiderapant: nisip, sare, intretinerea curateniei stradale prin colectarea si eliminarea deseurilor vegetale existente pe arterele de circulatie, trotuare, parcuri si zone de agrement.

Maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice se realizeaza in scopul pastrarii unui aspect salubru al domeniului public. Arterele de circulatie, zilele din cursul saptamanii si numarul de treceri in ziua respectiva pe/in care se executa activitatile de maturat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice sunt cele cuprinse in anexele 1/G, 2/G si 3/G din caietul de sarcini al serviciului ,,maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice” din HCL 170/10.04.2008 privind: aprobarea Indicatorilor de performanta pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Galati, inlocuirea anexelor care cuprind caietele de sarcini pentru activitătile serviciului public de salubrizare, şi aprobarea anexelor la caietele de sarcini de executie pentru toate activitatile de salubrizare, aprobate prin HCL 647/2007.

Activitatea manuala se realizeaza in baza unui grafic si cuprinde, ca operatiuni:

  • maturat stradal manual pe carosabil, pe trotuare, in piete si in hale de desfacere a produselor agroalimentare, in locuri de parcare sau pe suprafete anexe ale spatiilor de circulatie, de odihna ori de agrement in zonele in care nu se poate realiza maturatul mecanic, precum si curatarea rigolelor;
  • spalare si stropire atat pe partea carosabila, cat si pe trotuare, dupa terminarea operatiei de maturare si curatare a rigolelor;
  • colectarea deseurilor stradale rezultate din activitatea de maturat manual si daca au fost amplasate in conditii salubre, in recipiente acoperite din punctele de colectare deseuri.

Maturatul mecanizat al trotuarelor precum si spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice se realizeaza in scopul pastrarii unui aspect salubru al domeniului public cu respectarea calitatii operatiunilor efectuate si respectarea ordinii privind zonele de lucru din graficul zilnic.

Arterele de circulatie, zilele din cursul saptamanii si numarul de treceri in ziua respectiva pe/in care se executa activitatatile de maturat mecanizat, spalat, stropit si intretinere a cailor publice sunt cele cuprinse in anexele 1/G, 2/G si 3/G din caietul de sarcini al serviciului ,,maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice” din HCL 170/10.04.2008 privind: aprobarea Indicatorilor de performanta pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Galati, inlocuirea anexelor care cuprind caietele de sarcini pentru activitătile serviciului public de salubrizare, şi aprobarea anexelor la caietele de sarcini de executie pentru toate activitatile de salubrizare, aprobate prin HCL 647/2007.

Masina de maturat-aspirat pe trotuar sau spatiul unde trebuie sa efectueze maturatul mecanizat, are in dotare instalatii de aspirare si instalatiile de stropire care asigura umezirea trotuarului in zona de actiune a se deplaseaza cu viteza redusa pentru a matura si aspira praful stradal si deseurile de mici dimensiuni de pe trotuare si alte spatii publice (alei, parcuri, parcari, etc) care sunt inaccesibile autospecialelor de mare capacitate pentru maturat mecanizat.

 

Salubrizare-2
Salubrizare-1
Salubrizare-6
Salubrizare-5