DEZVOLTARE DURABILĂ

Serviciul Public Ecosal GALAŢI este un serviciu specializat în prestarea serviciilor de salubritate stradală şi menajeră care acţionează pe teritoriul Municipiului Galaţi. Titulatura de leader atribuită Serviciului Public Ecosal Galati presupune ani mulţi de experianţă în domeniul serviciilor de salubritate pe piaţa Municipiului Galaţi, servicii de calitate şi multe alte capabilităţi pe care această societate le-a dezvoltat sistematic. Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor include un depozit ecologic de deșeuri, o stație de sortare și compostare, două puncte verzi de depozitare și un sistem de colectare selectivă dotat cu vehicule și containere specializate.

Picture1

Statia de sortare si compostare Barbosi

Activitatile desfasurate la punctul de lucru Barbosi sunt urmatoarele: sortarea deseurilor reciclabile colectate selectiv precum si activitati auxiliare acestor lucrari, compostarea deseurilor biodegradabile rezultate din intretinerea spatiilor verzi, gradini, piete, fabricarea brichetilor din deseurile lemnoase, depozitarea temporara a DEEE-urilor predate de persoane juridice, institutiile publice.

 • Depozitul de deseuri nepericuloase deserveste aproximativ 400000 de locuitori  ai  Municipiului Galati si localitatilor limitrofe ( Sendreni, Smardan, Vanatori, Tulucesti).
 • Depozitul este localizat in partea de sud-vest a municipiului avand un drum de acces direct de la drumul national DN25.
 • Amplasamentul depozitului de deseuri nepericuloase este situat in extravilanul Municipiul Galati, ca trup izolat, la cca. 1 km fata de zona locuita.
 • Conform Planului de implementare a Directivei 92/62/CEEE privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, înecpând cu anul 2007 colectarea selectivă a deşeurilor s-a extins la nivel naţional, implementarea acestui sistem realizându-se concomitent cu introducerea sau modernizarea sistemului de colectare.
 • Experienţa Uniunii Europene demonstrează că o colectare selectivă la sursă, adică de la generatorul de deşeuri (gospodărie, agent economic, instituţie), ajută mai rapid la acestă extindere.
 • Populaţia mare generartore de deşeuri, trebuie să ştie că, cu cât colectarea selectivă la sursă este mai bună, cu atât efortul de valorificare a deşeurilor şi costurile de operare se reduc.
 • Un alt aspect generat de deşeurile menajere din România este conţinutul ridicat de resturi biodegradabile care, odată ajunse pe rampa de gunoi, se descompun şi eliberează substanţe poluante pentru apă, aer, sol.
 • Materialele biodegradabile pot fi reduse foarte uşor prin transformarea acestora într-un îngrăşământ natural numit compost, destinat îmbunătăţirii calităţii solului.
 • Deşeu – orice substanţă sau orice obiecte pe care deţinătorul le aruncă, are intenţia sau obligaţia de a le arunca;
 • Deşeuri reciclabile – deşeuri provenite din activităţi casnice sau asimilabile cu acestea şi cuprind deşeuri de hârtie, carton, deşeuri de ambalaje, plastic metal sau sticlă.
 • Colectarea selectivă – este un proces de gestionare a deşeurilor municipale prin care materialele de origine casnică care au un potenţial de reciclare sunt recuperate şi dirijate spre filierele de reciclare.
 • Acest proces necesită o sortare la sursă, o colectare separată a materialelor secundare şi tratamentul lor într-un centru de recuperare.
 • Reciclare – operaţiunea de prelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri
PRIMUL PAS CĂTRE RECICLARE ESTE AL TĂU !
 • Ce este colectarea selectivă ?
     Colectarea selectivă presupune selectarea deşeurilor pe tipuri de materiale şi/sau sortimente.
 • Cine asigură colectarea de la populaţie ?
     Administraţia publică locală prin operatorul de salubritate, asigură dotarea cu saci şi containere

Fiecare cetăţean trebuie să conştientizeze faptul că, dacă nu acţionează în direcţia colectării separate a unor deşeuri care se generează zilnic (ambalaje de hârtie şi carton, recipienţi de plastic, sticlă sau metal, deseuri electrice şi baterii) şi le aruncă amestecat în pubele sau în containerele de gunoi, acest lucru se va reflecta foarte curând nu doar în gradul de poluare ridicat care afectează sănătatea umană şi a mediului, ci şi în preţul pe care trebuie să-l plătească pentru serviciul de salubritate.

Se disting doua tipuri principale de colectare selectivă:

 • Colectarea selectivă a deşeurilor “curate şi uscate” (sticlă, hartie, cartoane, ziare – reviste, plastic, aluminiu)
 • Colectarea selectivă a părţii fermentabile a deşeurilor menajere sau “bio-deşeurile”
 • Alte tipuri de deşeuri care pot fi colectate selectiv sunt:
  • Deşeurile menajere speciale: uleiuri    uzate, baterii, medicamente,  etc...
  • Textile
  • Lemn
  • DEEE,  etc.
CĂUTAŢI ALTERNATIVE LA ARUNCAT !
 • Dacă este vorba de obiecte intacte care mai pot fi utilizate, dar care adesea îşi pierd valoarea de utilizare în gospodăria voastră, le puteţi face o bucurie vecinilor, prietenilor, colegilor sau chiar oamenilor străni, dăruindu-le !
 • Cu ajutorul unor anunţuri de mică publicitate sau în cadrul unui “târg de vechituri” unele lucruri pot fi dăruite, schimbate sau vândute.
 • Asociaţiile de caritate caută tot timpul anului îmbrăcăminte, mobilă, obiecte de uz casnic, jucării pentru a le da mai departe.

PRODUCEŢI MAI PUŢINE DEŞEURI ŞI PĂSTRAŢI ORAŞUL DVS. CURAT !
 • Nu aruncaţi deşeurile pe stradă! Acest lucru va diminua costurile ce trebuie făcute pentru a avea un oraş curat!
  Cumpăraţi de preferinţă produse ambalate sumar sau neambalate! Folosiţi ambalaje care se pot utiliza de mai multe ori!
 • Ţineţi cont de natura ambalajului. Dacă are însemnul din figură înseamnă că sunt ambalaje care pot fi reciclate sau sunt confecţionate din materiale reciclate. Cu cât utilizaţi ambalaje mai puţin, cu atat mai bine! Preferaţi ambalajele din hârtie şi sticla în locul celor din materiale plastice şi metalice.
 • Cumpăraţi de preferinţă obiecte solide, cu durată lungă de utilizare şi usor de reparat! Evitaţi obiectele de unică folosinţă! Ce este mai ieftin nu este totdeauna cu durată lungă de utilizare şi usor de reparat!
 • Atenţie! Se afla sub influenţa mereu schimbătoare a modei, care nu corespunde întotdeauna valorii personale a dumneavoastră!
 • Evitaţi utilizarea substanţelor toxice, periculoase! Cumpăraţi-le in cantităţi mici şi numai dacă vă sunt strict necesare!
 • Experienţa Uniunii Europene demonstrează că o colectare selectivă de la sursă, adică de la generatorul de deşeuri (gospodărie, agent economic, instituţie), ajută mai rapid la sortarea si reciclarea materialelor .
COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR-RĂSPUNDEREA COLECTIVĂ PENTRU ASIGURAREA DEZVOLTĂRII DURABILE !
 • COLECTAŢI DEŞEURILE DE HÂRTIE ÎN PUNGI DE HÂRTIE;
 • DEPUNEŢI DEŞEURILE  ORGANICE ÎN PUNGI DE HÂRTIE, NU DE PLASTIC, CONTRIBUIND ASTFEL LA DEGRADAREA MAI RAPIDĂ A LOR, LEGAŢI BINE SACII SAU PUNGILE ÎN CARE COLECTAŢI DEŞEURILE PENTRU CA ACESTEA SĂ NU SE ÎMPRĂŞTIE;
 • OFERIŢI LA SCHIMB RECIPIENŢI DE STICLĂ ÎN LOC SĂ ÎI ARUNCAŢI LA CONTAINER;

STRĂDUIŢI-VĂ SĂ INTRODUCEŢI COLECTAREA SELECTIVĂ LA ŞCOALĂ, ACASĂ, ÎN CERCUL VOSTRU DE PRIETENI  !

SDR-1
SDR-2
SDR-3
SDR-4
SDR-5
SDR-6
SDR-7
SDR-8
SDR-9