Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan din Municipiul Galati.

Adapostul situat in Strada Zimbrului nr. 1 autorizat sanitar veterinar, are ca si misiune, cazarea cainilor capturati de pe domeniul public.

Infiintat prin H.G. 94/27.03.2014, serviciul are in structura de functionare 3 asistenti veterinari, Cabinet medical, avand in dotare si 2 autovehicule autorizate pentru transportul cainilor.

Programul de lucru cu publicul este :

  • Luni - Vineri in intervalul: 10.00-18.00
  • Sambata, duminica si sarbatori legale in intervalul: 12.00-14.00

Pentru adoptie/revendicare, persoana interesata isi exprima dorinta in scris, dupa care catelul este sterilizat, microcipat si se intocmesc actele de adoptie/revendicare.

În exercitarea competenţelor conferite prin Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Consiliul Local al Municipiului Galaţi, având în vedere Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (modificată și actualizată prin Legea nr.258/2013), luând în considerare necesitatea şi utilitatea înfiinţării unui serviciu public local specializat de gestionare a câinilor fără stăpân, a procedat la adoptarea HCL nr. 94 din 27.03.2014, prin care s-a înfiinţat, prin gestionare directă de către Serviciul Public Ecosal Galati a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Galați.

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Galați, prin intermediul personalului specializat, deservește permanent adăpostul public pentru câinii fără stăpân ce funcționează pe raza municipiului Galați, asigură condiții de supraveghere timp de 24 de ore pe zi, cazare, hrană și apă în cantitate suficientă, posibilitate de mișcare suficientă, tratament medical, îngrijire și atenție, în conformitate cu prevederile legale.

Operatorul Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Galați are obligația să se asigure că adopția câinilor din adăpostul public din municipiul Galați, se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

  • Prezentarea de către adoptator a dovezii spațiului din care să rezulte condițiile corespunzătoare de creștere și adăpostire a câinilor;
  • Prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creșterea și întreținerea câinilor;
  • Înregistrarea, imediat după adopție, a câinilor în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.

Pentru adopția unui câine aflat în adăpostul public al municipiului Galați, adoptatorul (persoană fizică) trebuie să completeze o cerere conform următorului model.
(Anexa nr.1)

Încredințarea câinilor spre revendicare și adopție se face numai după ce aceștia au fost consultați de către medicul veterinar de liberă practică, deparazitați, vaccinați antirabic, sterilizați și identificați prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Națională Sanitară  Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Câinii revendicați sau adoptați vor fi sterilizați, excepție făcând câinii cu regim special, astfel cum sunt definiți în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Revendicarea și adopția câinilor de către solicitanți (persoane fizice) se fac pe baza unei declarații-angajament conform următorului model. (Anexa nr.2)

Revendicarea și adopția câinilor de către solicitanți (persoane juridice) se fac pe baza unei declarații-angajament conform următorului model. (Anexa nr.3)

Ecarisaj_2Ecarisaj_5Ecarisaj_6Ecarisaj_7

Formular sesizari