REPARAREA ŞI ÎNTREŢINEREA STRĂZILOR

Repararea străzilor

(1) Repararea străzilor reprezintă activitatea de refacere a suprafeţei carosabile a străzilor şi a trotuarelor, din municipiul Galaţi.

(2) Repararea străzilor se face fie programat, fie în regim de urgenţă;

(3) Repararea programată are caracter periodic, se execută în baza unui grafic prestabilit şi presupune refacerea întregului covor asfaltic/pavaj al străzii.

(4) Reparaţia în regim de urgenţă se execută în caz surpări în carosabil/trotuar. În principiu, în funcţie de categoria străzii, de dimensiunile surpării şi cauzele producerii acesteia, lucrările trebuie finalizate în maximum 48 ore de la producerea surpării. Termenul poate fi depăşit numai în situaţiile în care surparea se datorează reţelelor de utilităţi (alimentare cu apă, canalizare sau agent termic) şi în consecinţă, prestatorul este obligat să aştepte înlăturarea cauzelor surpării. În acest caz, termenul curge de la momentul încheierii lucrărilor pentru eliminarea cauzelor surpării.

Semnalizarea oricărui obstacol aflat pe partea carosabilă şi dispunerea tuturor măsurilor de înlăturare a acestuia

(1) La primirea unei sesizări echipa de intervenţie se va deplasa, în regim de urgenţă, la faţa locului, va împrejmui şi semnaliza zona şi va dispune măsurile necesare pentru înlăturarea obstacolului.

(2) În funcţie de specificul obstacolului, acesta va fi transportat fie la depozitul Primăriei fie la rampa de deşeuri/depozitul de moloz.

(3) În situaţia în care, după ridicarea obstacolului, se constată că suprafaţa carosabilă a fost grav afectată, în sensul că poate împieta circulaţia rutieră, se va menţine împrejmuirea până la repararea străzii.

Desfiinţarea împrejmuirilor şi demolarea construcţiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului

(1) Desfiinţarea împrejmuirilor şi demolarea construcţiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galaţi se execută în baza unei dispoziţii de desfiinţare pe cale administrativă, emisă de primar.

(2) Competenţa de a stabili caracterul nelegal al împrejmuirilor sau construcţiilor este exercitată, exclusiv, de către reprezentanţii Primăriei Galaţi.

(3) În baza dispoziţiei primarului pentru desfiinţarea pe cale administrativă a îmrejmuirii/construcţiei, reprezentanţii Primăriei Municipiului Galaţi transmit prestatorului acestei activităţi, ordinul de intervenţie.

(4) În cazul desfiinţării împrejmuirilor ilegale, prestatorul va trece la executarea lucrărilor de desfiinţare, în cel mai scurt timp de la primirea ordinului de intervenţie din partea reprezentanţilor Primăriei Galaţi.

Conservarea, întreţinerea şi repararea monumentelor de for public aflate pe teritoriul localităţii;

(1) Pentru asigurarea conservării monumentelor, prestatorul va face verificarea periodică anuală a acestora cu personal specializat, pentru a constata starea fizică a acestora.

(2) În urma verificărilor efectuate, prestatorul activităţii, va înainta Primăriei Galaţi un raport cu privire la starea monumentelor şi deficienţele constatate.

(3) Pe baza raportului înainat de prestator, Primăria Galaţi împreună cu prestatorul va stabili măsurile necesare pentru înlăturarea deficienţelor.

Lucrari importante :

  • Reparatii bordur B-dul Otelarilor ;
  • Reparatii scuar  B-dul Otelarilor;
  • Reparatii carosabil  B-dul Otelarilor.
  • Reparatii scuar Str Brailei;
  • Reparatii Carosabil Str Brailei;
  • Reparatii trotuare Str Brailei;
  • Reparartii carosabil Drum Centura.
siru-8siru-10siru-11siru-12siru-13siru-6siru-3siru-4